Cech Rzemiosł Różnych
i Małej Przedsiębiorczości

Cechu Różnego historia 60 letnia, czyli jak to się stało, że dzisiaj jesteśmy razem.

02.07.1945r. w lokalu Izby Rzemieślniczej w Gdańsku spotkało się 15 krawców, którzy postanowili przywrócić do życia Cech Rzemiosł Włókienniczych.

Na spotkaniu wybrano tymczasowy zarząd cechu, a Starszym Cechu został Zygmunt Wojsławski.W dwa tygodnie później władze Cechu ustaliły wysokość wszystkich opłat :

05.08.1945r odbyło się pierwsze Walne Zebranie cechu w lokalu Izby Rzemieślniczej we Wrzeszczu przy ul. Grunwaldzkiej 124.Na tym zebraniu było już obecnych 29 członków. Na zebraniu zostały wybrane wszystkie władze cechu, ze Starszym cechu na czele w osobie Pana Ksawerego Kubiaka. Walne Zebranie zatwierdziło budżet cechu na okres 3 miesięcy w wysokości 17.450,-zł.

20.01.1946 r. odbyło się Zebranie Reformacyjne członków cechu w lokalu Izby przy ul. Sobótki 10/teren obecnego ZUS/. Na tym zebraniu podjęto decyzję o zmianie nazwy cechu na Cech Krawców i Pokrewnych Rzemiosł.

17.03.1946r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Cechu. W tym czasie cech zrzeszał już 209 członków.

W maju 1946r. powołano komitet ds. powstania sztandaru cechowego. Uchwalono następujące szczegóły: Wyhaftowany zostanie obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej Drugą stronę sztandaru będzie stanowił orzeł w koronie oraz napis Cech Krawców i Pokrewnych Rzemiosł, zakończeniem drzewca będzie krzyż. Wykonanie wzoru sztandaru zlecono plastykowi Panu Mazarokowi za cenę 5000,- zł.

W czerwcu 1946r. na Walnym przedstawiono pierwszy Statut cechu.

W sierpniu 1946r. zorganizowano wieczorek taneczny z którego dochód przeznaczony został na cel związany z ufundowaniem sztandaru, który poświęcono 10 listopada 1946r. pod patronatem Ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego.

W kwietniu 1947r. powstała zasadnicza szkoła krawiecka nr. 60 w Gdańsku, będąca pod patronatem Cechu fachowym oraz finansowym. W tym samym miesiącu powstał Cech Kapeluszników.

Jak wynika z kroniki cechowej współpraca naszego cechu z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi datuje się od marca 1948r.,kiedy to 7 członków cechu otrzymało złote i srebrne medale za wystawione na targach eksponaty. Wyróżnione prace zostały wystawione na targach w Poznaniu.

14.08.1950 r. zarządzeniem prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku rozwiązano dotychczasowe organizacje rzemieślnicze tj. 9 istniejących cechów i na ich miejsce powołano jeden Cech Rzemiosł Różnych w Gdańsku. Na czele cechu stanął 4 osobowy Komisaryczny Zarząd cechu. Tak było do 1957r.

W styczniu 1957 prezydium W.R.N. powołało na terenie Gdańska ponownie cechy branżowe w tym Cech Rzemiosł Włókienniczo-Odzieżowych i Skórzanych.

11 lutego 1957r. na Walnym Zgromadzeniu sekcji włókienniczej przy Cechu Rzemiosł Różnych wybrano władze nowo powołanego Cechu. Starszym Cechu został Franciszek Hajdukiewicz, który nieprzerwanie sprawował tą funkcję do maja 1992r.

W połowie lat sześćdziesiątych cech podjął decyzję o budowie ośrodka kolonijnego w Mikoszewie, w którym miały spędzać wakacje dzieci rzemieślników. Nikt wtedy nie przypuszczał,że stanie się on dla nas w przyszłości przysłowiową kulą u nogi.

29. 06.1985r. po raz pierwszy uroczyście obchodzono jubileusz 40 lecia istnienia cechu. Miejscem obchodów był ośrodek w Mikoszewie.

1989r. staje się przełomowy dla całego rzemiosła. Przynależność do cechu zmienia się z obligatoryjnej na dobrowolną. Ilość członków w cechach drastycznie spada. Cechy muszą przystosować się do nowej rzeczywistości. Odpowiedzialność za stworzenie nowego oblicza cechu spada na barki nowego zarządu pod przewodnictwem Starszego Cechu Mieczysława Kondrackiego.

13 listopada 1993r. Cech organizuje pierwszą samodzielną wystawę połączoną z prezentacją zakładów, w budynku Izby Rzemieślniczej przy ul. Piwnej 1/2 w Gdańsku, w której uczestniczyło 30 firm. Wystawa dała możliwość zintegrowania się i zacieśnienia współpracy w ramach cechu. Przekonaliśmy się, że razem możemy więcej.

Od tego czasu zaczęliśmy spotykać się na targach, wystawach, spotkaniach grillowych i wspólnych zabawach.

50 lecie cechu obchodziliśmy hucznie w lipcu 1995r. w restauracji Cristal. Zabawa była poprzedzona pokazem mody co stanowiło dodatkową atrakcję. Współpraca na licznych pokazach i targach zaowocowała utworzeniem wspólnego sklepu z naszymi wyrobami pod nazwą „ XYZ „ .

W 1996r nasz cech połączył się z Cechem Rzemiosł Różnych w Gdańsku, przyjmując nową nazwę Cech Rzemiosł Włókienniczo – Odzieżowych,Skórzanych i Innych pod wodzą nowego Starszego Stefana Zabrockiego. W 1997r obchodziliśmy Milenium miasta Gdańska. Nasze firmy uczestniczyły w wystawie zorganizowanej z tej okazji na Targu Węglowym. Poprzez swoje uczestnictwo pokazaliśmy mieszkańcom Gdańska i wszystkim gościom, że gdańskie rzemiosło ciągle żyje.

Ten rok był przełomowy dla działalności firm zrzeszonych w cechu. Rzemieślnicy uwierzyli w swoje możliwości coraz częściej stając do walki o najwyższe laury w konkursach przedsiębiorczości. Sukcesy posypały się jak z rękawa. Już w roku Milenium firma Piotra Zalewskiego została laureatem konkursu Firma z Jakością oraz otrzymała nagrodę krajową Leader Przedsiębiorczości. W ślady naszego kolegi szybko podążyli inni. Cieszyliśmy się z sukcesów Zdzisławy Szczerby, Reni Kubsik, państwa Kaczmarskich, Steni Zborowskiej, Jarosława Konaszewskiego, Stefana Zabrockiego, a uwieńczeniem naszych sukcesów było zdobycie I miejsca w konkursie Firma z Jakością przez Cech pod przewodnictwem nowego Starszego Zenona Wolnego.

Corocznie nasze zakłady przygotowywały ciekawe kreacje na różnego rodzaju wystawy i konkursy. Na Jarmarku Św.Dominika w latach 2001 – 2003 zebrali laury Stefan Zabrocki, Wiktor Zalewski, Stefania Zborowska i Jarosław Konaszewski. Podnosząc poprzeczkę dwie z naszych firm zdobyły certyfikaty ISO a mianowicie firma „Akan” i „Techno- Wator„.

W wielkich momentach przełomowych historii byliśmy razem. Wspólnie witaliśmy wejście w XXI wiek oraz przystąpienie do unii europejskiej. W nową epokę wkroczyliśmy z nową nazwą cechu. Otwarci na wspólne działanie przedsiębiorców różnych specjalności, postanowiliśmy zmienić nazwę na Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości .


Copyright (c) 2005 Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości